[Infographics] Tiến trình thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam

Trước yêu cầu khắt khe của thị trường về nâng cao năng suất chất lượng, từ năm 1996, Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức năng suất châu Á. Từ đó đến nay, Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình nâng cao năng suất chất lượng tại Việt Nam.

[Infographics] Tiến trình thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam - Ảnh 1