[Infographics] TP. Hà Nội khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính

Theo hanoimoi.com.vn

Từ ngày 25/10 đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiến hành đo lường Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cá nhân, tổ chức đối với các sở, cơ quan ngang sở, các quận, huyện, thị xã nhằm tiếp tục có những giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp, để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức...

[Infographics] TP. Hà Nội khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính
[Infographics] TP. Hà Nội khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính - Ảnh 1