[Infographics] Từ 1/7: Thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

Theo TTXVN

Từ 1/7, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tích hợp thêm 6 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tại đây lên 725.

[Infographics] Từ 1/7: Thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến - Ảnh 1