[Infographics] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Theo TTXVN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết được kết tinh từ nhiều yếu tố: Truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Marx-Lenin.

[Infographics] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 1