Tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (tháng 3/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Biểu tượng kết nối cội nguồn dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương - Biểu tượng kết nối cội nguồn dân tộc

Thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng thủy tổ của dân tộc là biểu tượng kết nối giữa quá khứ với hiện tại, biểu hiện cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc và truyền thống biết ơn tổ tiên, nơi hội tụ tinh thần đưa các thế hệ con cháu về cùng một cội nguồn.
Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; luôn đổi mới, sáng tạo phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tết 2022: Tết nào vui bằng Tết đoàn viên

Tết 2022: Tết nào vui bằng Tết đoàn viên

Bao đời nay, Tết Nguyên đán đã trở thành niềm mong đợi, nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tết là dịp để người với người được gần nhau hơn. Với những người con đất Việt, dù ở đâu, làm gì thì Tết chính là thời khắc hướng về nguồn cội.
Mùa Xuân có Đảng

Mùa Xuân có Đảng

92 mùa Xuân có Đảng, càng khẳng định thêm chân lý vững chắc, ở Việt Nam, Đảng với Dân tộc, Nhân dân là một. Đảng và mùa xuân dân tộc là giá trị văn hóa bất tuyệt, kế thừa truyền thống lịch sử và tinh hoa bản sắc của tiên tổ, ông cha. Đó là bức tường thành vững chãi ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng Việt Nam...
Đảng và Mùa Xuân đất nước

Đảng và Mùa Xuân đất nước

Sắc xuân Nhâm Dần ngập tràn khắp miền Tổ quốc. Mỗi độ Xuân về lại càng ý nghĩa hơn khi Đảng ta thêm một tuổi. 92 mùa Xuân, Đảng đã lãnh đạo, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, thử thách, vững vàng đưa đất nước phát triển.
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển

“Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Mượn lời tiền nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại hội nghị văn hóa toàn quốc: Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây chính là điểm ưu việt của Đảng ta.