[Infographics] Việt Nam chủ trì, điều phối nhiều hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN

Theo TTXVN

Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ ngày 1/1/2020 và đây là năm có nhiều ý nghĩa đối với ASEAN cũng như Việt Nam.

[Infographics] Việt Nam chủ trì, điều phối nhiều hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN - Ảnh 1