[Infographics] Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương

Theo TTXVN

Mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 của Việt Nam là trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

[Infographics] Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương - Ảnh 1