[Infographics] Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo phát triển bền vững

Theo Vietnamplus.vn

Theo báo cáo đánh giá thường niên lần thứ 4 về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, Việt Nam ở vị trí 54, vượt 3 bậc so với năm 2018.

[Infographics] Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo phát triển bền vững - Ảnh 1

Theo báo cáo đánh giá thường niên lần thứ 4 về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, Việt Nam ở vị trí 54, vượt 3 bậc so với năm 2018.