[Infographics] Việt Nam và EU: 30 năm quan hệ đối tác bền chặt

Theo TTXVN

Việt Nam và EU đã chuyển từ quan hệ mang tính bị động, một chiều giữa “nước nhận viện trợ và nhà tài trợ” thành quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện.

[Infographics] Việt Nam và EU: 30 năm quan hệ đối tác bền chặt - Ảnh 1