Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Tháng 5/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính bắt đầu có hiệu lực như: Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách nhà nước; Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán...
Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách

Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách

Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN).
8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

Ngày 6/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, Thông tư nêu rõ các nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.
Chuỗi cung ứng tăng khả năng chống chịu nhờ TFA

Chuỗi cung ứng tăng khả năng chống chịu nhờ TFA

Ngày 22/2 đánh dấu 5 năm kể từ khi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) có hiệu lực vào năm 2017, các luồng thương mại toàn cầu được định vị tốt cho sự phục hồi sau đại dịch nhờ sự tiến bộ ổn định của các thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc thực hiện Hiệp định mang tính bước ngoặt.
Thông quan, xuất khỏi cảng lô hàng hơn 22.300 hộp sữa viện trợ từ Australia

Thông quan, xuất khỏi cảng lô hàng hơn 22.300 hộp sữa viện trợ từ Australia

Ngày 15/11, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, cơ quan Hải quan đã hoàn tất thủ tục thông quan lô hàng hơn 22.300 hộp sữa là hàng viện trợ nhập khẩu từ Australia và đã bàn giao cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
Australia sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới

Australia sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục duy trì viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam và xem xét mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông - thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, cũng như xem xét triển khai Chương trình thị thực nông nghiệp cho lao động Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh.