Chủ động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Chủ động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, kế hoạch được giao, trong đó điển hình như đã nhập kho 7.000 tấn gạo; hoàn thành xuất viện trợ cho Cuba đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.
Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Tháng 5/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính bắt đầu có hiệu lực như: Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách nhà nước; Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán...
Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách

Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách

Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN).
8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

Ngày 6/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, Thông tư nêu rõ các nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.
Chuỗi cung ứng tăng khả năng chống chịu nhờ TFA

Chuỗi cung ứng tăng khả năng chống chịu nhờ TFA

Ngày 22/2 đánh dấu 5 năm kể từ khi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) có hiệu lực vào năm 2017, các luồng thương mại toàn cầu được định vị tốt cho sự phục hồi sau đại dịch nhờ sự tiến bộ ổn định của các thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc thực hiện Hiệp định mang tính bước ngoặt.