[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Theo Vietnamplus.vn

6 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018.

[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1