[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng

Theo Vietnamplus.vn

7 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 20,218 tỷ USD, giảm 2,72 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng - Ảnh 1