[Infographics] Vốn thu hút của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD

Theo TTXVN

Tính đến ngày 20/3 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) của quý 1 này đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] Vốn thu hút của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD - Ảnh 1