ISO/IEC 42001:2023 – Cải tiến chất lượng quản trị trí tuệ nhân tạo đối với hệ thống quản lý

Nội dung, thiết kế: Gia Hân

Để đảm bảo việc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn, có lợi và hợp lý, đáp ứng sự phát triển của AI và những thách thức mà nó tạo ra, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) đã đưa ra giải pháp cụ thể trong Tiêu chuẩn ISO/IEC 42001:2023. Tiêu chuẩn này giúp các doanh nghiệp phát triển phương pháp tiếp cận rủi ro mới mà AI cần, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định mới vừa quản lý rủi ro một cách linh hoạt để tiếp cận các lợi ích của AI nhanh chóng, đầy đủ.

ISO/IEC 42001:2023 – Cải tiến chất lượng quản trị trí tuệ nhân tạo đối với hệ thống quản lý  - Ảnh 1