Nghề kế toán trong chuyển đổi số và vấn đề đặt ra

Nghề kế toán trong chuyển đổi số và vấn đề đặt ra

Các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đa làm thay đổi đáng kể hoạt động và vai trò của các chuyên gia kế toán, đòi hỏi phải vận dụng các mô hình mới để tạo ra sự hiểu biết về thực tế mới. Vấn đề đặt ra là người làm nghề kế toán phải làm gì để thích nghi trong thời đại số?
Ảnh hưởng của Công nghệ trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của Công nghệ trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, AI sử dụng dữ liệu từ các lịch sử giao dịch, thông tin khách hàng trong hệ thống ngân hàng kết hợp với công nghệ chuỗi để vừa bảo vệ khách hàng đồng thời đóng góp tăng cường dự báo hành vi rửa tiền và gian lận. Do đó, AI có khả năng tạo ra sự thay đổi lực lượng lao động thông qua việc tự động hóa một số nhiệm vụ và quy trình, dẫn đến nhu cầu về nhân sự ở ngành này có nguy cơ bị cắt giảm. Thách thức này đòi hỏi ngành Ngân hàng cần chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới.
Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có  tài chính ngân hàng.  AI có khả năng tạo ra sự thay đổi  lực lượng lao động trong lĩnh vực ngân hàng qua việc tự động hóa một số nhiệm vụ và quy trình, dẫn đến nhu cầu về nhân sự có nguy cơ bị cắt giảm.
Đồng tạo giá trị: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bảo hiểm

Đồng tạo giá trị: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bảo hiểm

Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi cách thức kinh doanh của các công ty bảo hiểm để bắt kịp xu thế phát triển công nghệ trên thế giới. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligent) trong ngành Bảo hiểm được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp và gia tăng sự hài lòng khách hàng.
Triển khai thành công hoá đơn điện tử: Bước đột phá ngành Thuế

Triển khai thành công hoá đơn điện tử: Bước đột phá ngành Thuế

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính; tinh thần quyết tâm, triển khai quyết liệt của toàn hệ thống thuế; sự phối hợp, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương; sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng người nộp thuế, ngành Thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc.
Sự phát triển của Logistics thông minh và định hướng nghiên cứu trong thời gian tới

Sự phát triển của Logistics thông minh và định hướng nghiên cứu trong thời gian tới

Toàn cầu hóa và sự quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và đời sống đã mang lại những thách thức và cơ hội cho ngành Logistics. Vì vậy, logistics thông minh là giải pháp tối ưu để xử lý sự phức tạp và khối lượng các hoạt động ngày càng tăng lên. Các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), công nghệ thông tin truyền thông (ICT) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép các hoạt động logistics được xử lý hiệu quả và tiết kiệm tối đa các nguồn lực.