Kế hoạch số 1455/KH-UBND:

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2


Kế hoạch số 1455/KH-UBND ngày 21/4/2020 về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến 31/12/2020 do TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Kế hoạch số 1455/KH-UBND.