Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính


Ngày 26/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 853/QĐ-BTC triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 853/QĐ-BTC.