Quyết định số 912/QĐ-BGTVT:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam


Quyết định số 912/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2020 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 912/QĐ-BGTVT.