Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Đà Nẵng

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3874/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn về tiếp thu, giải trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị quyết  thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Đà Nẵng - Ảnh 1

Theo quochoi.vn