Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Trong Quý I/2024, toàn Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án, kịch bản điều hành cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp xã… Kết quả, số người tham gia, số thu BHXH, BHYT tiếp tục được duy trì đà phát triển tích cực.

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024 - Ảnh 1

theo tapchibaohiemxahoi.gov.vn