Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 nghìn ha lúa đông xuân. Sản lượng thủy sản tháng 4/2023 ước đạt 747,8 nghìn tấn. Sản xuất lâm nghiệp đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thu hoạch gỗ đến kỳ khai thác. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 69,8 nghìn ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn