Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Tháng 5/2023, vụ lúa đông xuân năm 2023 cả nước gieo cấy được 2.952,1 nghìn ha; sản lượng thủy sản ước đạt 783,3 nghìn tấn. Về lâm nghiệp, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 97,9 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước...

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn