Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn ha lúa mùa (phía Bắc gieo cấy 836,1 nghìn ha, phía Nam gieo cấy 358,3 nghìn ha). Sản lượng thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 823,1 nghìn tấn (nuôi trồng 474,7 nghìn tấn, khai thác đạt 348,4 nghìn tấn). Sản xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều địa phương. Tính chung 7 tháng năm 2023, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.348,8 ha, tăng 92,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn