Kết quả thương mại, bán lẻ, vận tải cả nước 8 tháng năm 2023

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.043,9 nghìn tỷ đồng; vận chuyển 3.013 triệu lượt khách, vận chuyển 1.497 triệu tấn hàng hóa.

Kết quả thương mại, bán lẻ, vận tải cả nước 8 tháng năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn