Kết quả tích cực của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm

Lê Mỹ Trang

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) có diễn biến khá tích cực, thanh khoản duy trì ở mức cao so với năm 2023. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm quản lý, vận hành thị trường, HOSE thực hiện tốt vai trò bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Kết quả tích cực của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm - Ảnh 1