Quản trị rủi ro doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Quản trị rủi ro doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Quản trị rủi ro là một trong những mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, giúp các cấp quản lý đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của thực hành quản trị rủi ro doanh nghiệp lên giá trị của các công ty niêm yết, với mẫu nghiên cứu được thu thập từ 277 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát từ phương pháp Bình phương tổng quát khả thi cho thấy: Trong việc áp dụng quản trị rủi ro doanh nghiệp, công ty kiểm toán Big 4 và quy mô công ty có ảnh hưởng tích cực, còn các biến đòn bẩy tài chính, tuổi niêm yết và biến tăng trưởng ảnh hưởng tiêu cực lên giá trị công ty.
515 mã chứng khoán niêm yết trên HOSE trong năm 2022

515 mã chứng khoán niêm yết trên HOSE trong năm 2022

Trong đó gồm: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF và 99 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 141,29 tỷ cổ phiếu.
[Video] Trái phiếu chính phủ hút đầu tư

[Video] Trái phiếu chính phủ hút đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước vừa phát hành đã huy động được 15.750 tỷ đồng, lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 10.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn.
Phát triển thị trường chứng khoán: Thêm các giải pháp trước mắt và lâu dài

Phát triển thị trường chứng khoán: Thêm các giải pháp trước mắt và lâu dài

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán (TTCK) duy trì hoạt động ổn định, thanh khoản trên thị trường ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thách thức phía còn lớn, đòi hỏi cần đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài.