Kết quả triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc

Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành Thuế đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai theo hiệu lực của Luật Quản lý thuế. Kết quả tính đến ngày 26/8/2022, tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý là hơn 1.148 triệu hóa đơn.

Kết quả triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc
Kết quả triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc - Ảnh 1

Thiết kế: Gia Hân