Khi nào được tính thuế theo giá được chiết khấu?

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Cơ quan Hải quan đang nhận được đề nghị một số doanh nghiệp (DN) cho phép áp dụng mức giá tính thuế đối với hàng hóa đã được đối tác bán hàng chiết khấu (giảm giá). Trường hợp này DN phải đáp ứng những điều kiện nào?

Một số DN trình bày, khi thực hiện thủ tục nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cơ quan Hải quan, DN vẫn nộp mức thuế theo giá nhập khẩu chưa được giảm giá, tuy nhiên, trong hợp đồng giữa DN với đối tác nước ngoài có điều khoản giảm giá, do đó, DN đề nghị được áp dụng mức giá tính thuế dựa trên mức giá đã được chiết khấu và được hoàn lại số thuế nộp thừa (do tính thuế theo giá chưa được chiết khấu).

Theo cơ quan Hải quan, để được xem xét áp dụng giá tính thuế là giá đã được chiết khấu, DN phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC, như sau:

Khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá (giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hoá; giảm giá theo số lượng hàng hoá mua bán; giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán);

Khoản giảm được lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải ở nước xuất khẩu hàng hoá;

Có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ hợp pháp để tách khoản giảm giá này ra khỏi trị giá giao dịch. Các chứng từ này được nộp cùng với tờ khai hải quan;

Thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C (tín dụng thư) hoặc TTR (chuyển đổi hoàn tiền bằng điện) cho toàn bộ hàng hoá nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán;

Trị giá khai báo và thực tế về số lượng hàng hoá nhập khẩu; cấp độ thương mại; hình thức và thời gian thanh toán phải phù hợp với Bảng công bố giảm giá của người bán.