Đề xuất sửa đổi, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Đề xuất sửa đổi, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 05/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế-xã hội của khu vực, lưu vực sông.
Những màn “ảo thuật” với thuế nhập khẩu

Những màn “ảo thuật” với thuế nhập khẩu

Cùng sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường, tình hình vi phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là thuế nhập khẩu cũng gia tăng với diễn biến phức tạp cùng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi…
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ xe chuyên dùng, xe tải, xe khách

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ xe chuyên dùng, xe tải, xe khách

Để thuận lợi trong việc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với với xe chuyên dùng, xe tải, xe khách và hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính về đăng ký trước bạ, đăng ký xe, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ với các loại xe này.