Khoảng 63 nghìn tỷ từ nguồn tiền mới, tín dụng tăng đột biến

Theo Lam Giang/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Tăng trưởng tín dụng có tốc độ đột biến, trong khi hệ thống ngân hàng ghi nhận nguồn tiền mới chảy vào.

Nguồn tiền từ Kho bạc Nhà nước vẫn thường có giá trị góp phần điều hòa cân đối vốn hệ thống NHTM (Ảnh minh họa)Nguồn tiền từ Kho bạc Nhà nước vẫn thường có giá trị góp phần điều hòa cân đối vốn hệ thống NHTM (Ảnh minh họa)
Nguồn tiền từ Kho bạc Nhà nước vẫn thường có giá trị góp phần điều hòa cân đối vốn hệ thống NHTM (Ảnh minh họa)Nguồn tiền từ Kho bạc Nhà nước vẫn thường có giá trị góp phần điều hòa cân đối vốn hệ thống NHTM (Ảnh minh họa)

Theo tìm hiểu của phóng viên, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) vừa ghi nhận thêm nguồn tiền mới từ Kho bạc Nhà nước; số dư cuối tháng 5 vừa qua ước khoảng 63.000 tỷ đồng.

Đây là dòng chảy mới ngắn hạn, có từ nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi mà Kho bạc Nhà nước cân đối tại từng thời điểm, qua đấu thầu và gửi ở các NHTM.

Trước đây, nguồn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các NHTM từng ở quy mô lớn, có thời điểm ghi nhận quanh 500.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chính sách kết chuyển tiền gửi thanh toán của tổ chức này về Ngân hàng Nhà nước, cũng như các NHTM chủ động giảm thiểu nguồn tiền gửi có kỳ hạn (qua hạn chế nhận thầu), quy mô đọng lại trong hệ thống không còn lớn.

Từ trong năm 2020, tại Vietcombank và BIDV đã gần như không còn số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, phần còn lại chủ yếu ghi nhận ở VietinBank.

Số dư ghi nhận chỉ tương đối, do thời điểm chốt sổ báo cáo của mỗi ngân hàng có thể không phản ánh với lượng tiền gửi trong kỳ và tình huống đáo hạn trước chốt sổ. Song, xu hướng chung thì các ngân hàng không còn nhận nhiều nguồn này như trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 4 vừa qua, trả lời cổ đông về nguồn tiền gửi này, lãnh đạo Vietcombank cũng cho biết là ngân hàng đã chủ động giảm thiểu nguồn vốn này theo chiến lược tối ưu chi phí vốn và cân đối nguồn.

Như trên, đến cuối tháng 5 đã có khoảng 63.000 tỷ đồng của Kho bạc Nhà nước đọng lại trên hệ thống. Nguồn này ngắn hạn và dự kiến đáo hạn trong tháng 6 và có thể tái tục. Yếu tố này đang góp phần vào điều hòa cân đối nguồn hệ thống, sau khi lãi suất liên ngân hàng tăng nhanh và mạnh lên từ trong tháng 4 đến nay.

Cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, sau khi tiếp cận mốc 1,5%/năm (tăng rất mạnh so với quanh 0,3% hồi đầu năm), lãi suất qua đêm VND trên thị trường liên ngân hàng đã chững lại và có dấu hiệu ổn định dưới 1,5%.

Ở một diễn biến khác, thông tin từ phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ vừa cho biết, tăng trưởng tín dụng đã đạt tới 4,67%. Tốc độ này đột biến khi cùng kỳ tháng 5/2020 chỉ tăng 2%. Diễn biến này phản ánh một phần dòng chảy trong nền kinh tế vẫn sôi động trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng từ đầu tháng 5 vừa qua.

Về cân đối nguồn, như BizLIVE đề cập thời gian qua, nguồn VND cung ứng lớn từ hoạt động mua ngoại tệ có kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu đến thời điểm chảy ra thị trường, khi các hợp đồng lần lượt đến kỳ đáo hạn. Nguồn này về thời điểm tạo sự bổ sung đáng chú ý, khi từ quý 3 thường là bắt đầu cao điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng tăng tốc như thường thể hiện những năm qua.