Khởi động xây dựng Báo cáo Đánh giá Chi tiêu công Việt Nam 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 19/9/2014, tại Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Khởi động xây dựng Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2014. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp tới dự và chủ trì Hội nghị.

Khởi động xây dựng Báo cáo Đánh giá Chi tiêu công Việt Nam 2014
Toàn cảnh hội thảo. Nguồn: mof.gov.vn
Tham dự Hội thảo về phía Ngân hàng Thế giới có bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Mathew A.Verghis - Giám đốc phụ trách khối Kinh tế Vĩ mô của WB tại Châu Á - Thái Bình Dương cùng các Chuyên gia Kinh tế cao cấp của WB. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành như: Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo một số các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hải Phòng, tp Hồ Chí Minh, Quảng Nam và Cần Thơ…

Đánh giá chi tiêu công là một trong các hoạt động quan trọng nhằm xác định kết quả cũng như các mặt hạn chế trong quản lý chi tiêu công của Chính phủ. Thông qua đánh giá chi tiêu công, Chính phủ sẽ có thêm căn cứ để xây dựng chính sách cũng như chương trình hành động đúng đắn hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, đặc biệt là xử lý tốt hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Căn cứ vào kết quả Đánh giá chi tiêu công năm 1996, 2000 và năm 2004; tháng 5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng Báo cáo “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam năm 2014”.

Báo cáo đánh giá chi tiêu công được xây dựng với 3 nội dung cơ bản gồm: Đánh giá tổng quan về chi tiêu công; Đánh giá chi tiêu công cho 5 lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam: Giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, để đánh giá chính sách chi tiêu công của 5 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trong cả nước, đã được lựa chọn để thực hiện việc nghiên cứu đánh giá chi tiêu cấp chính quyền địa phương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp cho rằng: Trong quá trình xây dựng báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam năm 2014, các cơ quan của Chính phủ cùng với tổ chức Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ cần có sự hợp tác chặt chẽ với nhau từ khâu khảo sát, xây dựng đề cương, chuẩn bị số liệu, đến xây dựng chương trình triển khai đánh giá, thực hiện đánh giá chuyên đề, tổng hợp Báo cáo.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong thời gian qua Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới thực hiện được một số nội dung quan trọng như: Xây dựng Dự thảo đề cương báo cáo (gồm Tổng quan chung; Chi tiêu công của các ngành; Chi tiêu công của các địa phương); Thảo luận và thống nhất về yêu cầu số liệu, công tác cập nhật, thu thập, phân loại số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng Báo cáo; Xây dựng lộ trình, các bước triển khai các nội dung của Báo cáo đánh giá chi tiêu công, phân công nhiệm vụ giữa hai bên đã được thảo luận và thống nhất.

Hội thảo Khởi động xây dựng Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2014 được diễn ra với 1 phiên toàn thể và các nhóm thảo luận song song, là diễn đàn để các đại biểu, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ một số vấn đề về Đánh giá chi tiêu công quốc tế; Tổng quan các số liệu phục vụ đánh giá chi tiêu công; Những kinh nghiệm quốc tế về đánh giá chi tiêu công, đề cương tổng quan và số liệu phục vụ báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2014; Giới thiệu về đề cương đánh giá chi tiêu công cho một số Bộ, ngành, địa phương và yêu cầu về số liệu cho đánh giá chi tiêu công.

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một bước đi quan trọng nhằm khởi động đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2014. Bà Victoria Kwakwa khẳng định: Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển khác sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật để giúp Việt Nam đánh giá các vấn đề về chính sách tài chính công và chia sẻ những kinh nghiệm, các quan điểm quốc tế nhằm cung cấp thông tin cho Đánh giá chi tiêu công tại Việt Nam. Bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh: Đánh giá Chi tiêu công không chỉ là hoạt động của riêng Bộ Tài chính, mà đòi hỏi cần có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương. Đánh giá chi tiêu công cần phải tập trung vào một số vấn đề chính sách tài chính công quan trọng nhất, không nhất thiết phải đưa ra các giải pháp cho tất cả các vấn đề về chính sách tài chính công, như vậy sẽ đưa ra những kết luận và khuyến nghị chung chung rất khó để triển khai các bước tiếp theo. Đánh giá chi tiêu công được coi là hoạt động cốt lõi trong các chức năng về tài chính công của Chính phủ và là phương tiện nhằm tăng cường năng lực của Chính phủ để thực hiện phân tích chi tiêu công./.