Không công bố thông tin, một doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng

Minh Lâm

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng do không công bố với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài bị xử phạt do không công bố thông tin theo quy định.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài bị xử phạt do không công bố thông tin theo quy định.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty này đã không công bố các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đồng thời, Công ty này cũng không có Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý II/2021, Báo cáo tài chính quý IV/2021, Báo cáo tài chính quý II/2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, mức phạt hành chính là 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Với các vi phạm trên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã xử phạt mức tối đa 100 triệu đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023, báo lỗ 622 triệu đồng do không có doanh thu trong suốt 3 tháng đầu năm. Cùng kỳ năm ngoái, Công ty vẫn báo lãi ròng 134 triệu đồng, với doanh thu hơn 33 tỷ đồng.