Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Tập đoàn Danh Khôi trên 230 triệu đồng

Hoa Sơn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Tập đoàn này bị xử phạt với số tiền 235 triệu đồng cùng với một số biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) bị phạt với số tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 do công bố thông tin sai lệch.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán.

Bên cạnh việc bị xử phạt, UBCKNN cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi cũng bị phạt với số tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do ông bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các báo cáo định kỳ liên quan đến 02 đợt trái phiếu (tổng trị giá 360 tỷ đồng) gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021...

UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi với số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 156/2021/NĐ-CP do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN. Được biết, Tập đoàn này đã thực hiện phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cho 14 trường hợp đặc biệt là cộng tác viên của Công ty. Tuy nhiên, tại báo cáo phát hành số 146/2021/BC gửi UBCKNN, danh sách kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 và Báo cáo số 27/2022/BCKQ ngày 25/02/2022, Công ty lại không báo cáo với UBCKNN về các trường hợp đặc biệt được phân phối cổ phiếu nêu trên.

Ngoài ra, Tập đoàn này cũng không có Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng trường hợp đặc biệt này theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Căn cứ kết quả thanh tra, hồ sơ, tài liệu liên quan cho thấy, 14 cá nhân là cộng tác viên đã ký hợp đồng cộng tác viên với Công ty ngày 01/7/2021, có thời gian làm việc dưới 06 tháng tính đến ngày 01/11/2021, không thuộc đối tượng được tham gia chương trình ESOP theo Quy chế phát hành ESOP năm 2021 của Công ty.

Liên quan đến vi phạm này, ngoài việc bị phạt tiền 125 triệu đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư...