Bị xử phạt trên 290 triệu đồng vì không báo cáo về dự kiến giao dịch

PV.

Do không báo cáo về dự kiến giao dịch, bà Phạm Thị Minh Hường (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt với số tiền trên 290 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 17/3/2023, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Minh Hường.

Theo đó, UBCKNN phạt bà Hường với số tiền 291 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo quyết định xử phạt, bà Phạm Thị Minh Hường là người có liên quan của bà Phạm Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (mã chứng khoán: DHM) mua 300.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 3 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) vào ngày 03/8/2022, mua 995.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 9,950 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) trong tháng 09/2022 và giao dịch 1.455.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 14,550 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) trong tháng 10/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về dự kiến giao dịch.

Ngoài mức phạt trên, bà Phạm Thị Minh Hường còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.