Không hoàn thuế với rượu, bia, thuốc lá, gỗ tái xuất quá 365 ngày

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính với cơ quan thuế, hải quan địa phương do xuất hiện nhiều thông tin về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đặc biệt là mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ.

Không hoàn thuế với rượu, bia, thuốc lá, gỗ tái xuất quá 365 ngày
Để phòng ngừa tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ Tài chính yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá. Nguồn: internet
Cụ thể Bộ Tài chính đã nhận được công văn của các cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị hoàn thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá hạn 365 ngày.

Tuy nhiên Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian gần đây có nhiều thông tin về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá đặc biệt là mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ.

Để phòng ngừa tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ Tài chính yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu.

Đối với trường hợp trong hạn 365 ngày, yêu cầu các cục Hải quan, các cục Thuế tỉnh, thành phố phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, thanh tra đầy đủ, chặt chẽ trước khi thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Cơ quan Hải quan phải thực hiện kiểm tra thực tế 100% lô hàng khi nhập khẩu và kiểm tra thực tế 100% lô hàng khi tái xuất, xác nhận đầy đủ, chính xác về thủ tục, hồ sơ hải quan theo quy định. Cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục hoàn thuế phải kiểm tra đầy đủ điều kiện hoàn thuế, thủ tục, hồ sơ, chứng từ có liên quan theo đúng quy định.