Không mang vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh

Theo vietnamplus.vn

(Tài chính) Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu sẽ không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Không mang vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh
Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu sẽ không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Nguồn: internet

Thông tin này được khẳng định tại Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh mà Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.

Đây là Thông tư thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu chỉ được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ với hạn mức như quy định hiện hành, tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh trong các trường hợp cá nhân xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới; cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam hoặc cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.

Trường hợp cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới được mang trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác; trường hợp tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

Trước đó, tại Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 quy định đối với trường hợp cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới được mang theo vàng trang sức đeo trên người mang tính chất trang sức và không phải khai báo hải quan.

Trong trường hợp định cư, cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau, tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan Hải quan; tổng khối lượng vàng từ 1kg trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2014.