Không ngừng hiện đại hóa hải quan, tập trung thu ngân sách năm 2013

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Đây là một trong những kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Hải quan vừa diễn ra tại Hà Nội. Để thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, năm 2013, ngành Hải quan phải đặt quyết tâm cao hơn và nỗ lực nhiều hơn so với năm qua.

Không ngừng hiện đại hóa hải quan, tập trung thu ngân sách năm 2013
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Hải quan
Những điểm sáng 2012

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái, năm 2012, ngành Hải quan đã đạt được một số điểm sáng đáng khích lệ. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan đạt những kết quả nổi bật. Bước đầu tiếp nhận và triển khai hiệu quả dự án thông quan hàng hóa tự động do Chính phủ Nhật Bản tài trợ; hoàn thành thí điểm, chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử từ 2013; triệt phá được nhiều vụ buôn lậu lớn...

Bên cạnh những thành tích nêu trên, đại diện các cục hải quan tỉnh, thành phố đã nêu ý kiến tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), quản lý các loại hình kinh doanh…, còn nhiều bất cập, sơ hở, dẫn đến khả năng thất thu ngân sách. Một số ý kiến cho rằng, công tác xây dựng chỉ tiêu thu NSNN chưa sát với thực tế tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; cần có giải pháp xử lý nợ xấu đối với doanh nghiệp (DN) phá sản, giải thể; tránh phát sinh nợ mới…

Văn bản chính sách của Nhà nước liên tục có sự sửa đổi, điều chỉnh cũng ảnh hưởng đến hoạt động hải quan và doanh nghiệp. Trong công tác triển khai TTHQĐT cần tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời nhận định được các rủi ro khi thực hiện TTHQĐT và đưa ra giải pháp để xử lý…

Quyết tâm cao và toàn diện

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao một số mặt công tác của ngành Hải quan trong năm qua. Đáng chú ý là công tác xây dựng thể chế, văn bản pháp luật cơ bản hoàn thành nhiệm vụ gồm hoàn thành 6 đề án trình Chính phủ, 22 đề án trình Bộ Tài chính, 60 đề án cấp Tổng cục). Công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan đã đạt được kết quả cao trong triển khai TTHQĐT. Tiến độ của Chương trình Một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng đạt được kết quả rất quan trọng, kịp thời ngăn chặn những hành vi gian lận, không để lan rộng.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn biểu dương 7 đơn vị hải quan có thành tích toàn diện, trong công tác thu ngân sách năm 2012 gồm:

Ban cải cách hiện đại hóa hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Hải quan Đồng Nai, Hải quan Quảng Ninh.


Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2013, nhiệm vụ thu NSNN là nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan cần khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng dự toán, chỉ đạo thu ngân sách; công tác xây dựng thể chế cần thực tế hơn, tránh những sai sót, gây khó khăn, phức tạp đối với DN; từ đó thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN. Tổng cục Hải quan cần nhanh chóng  hoàn thiện các chuyên đề kiểm tra sau thông quan, nâng cao năng lực hoạt động điều tra chống buôn lậu; xây dựng hệ thống văn bản dưới luật, đảm bảo cho việc thực hiện Luật Quản lý thuế bổ sung, sửa đổi vừa được Quốc hội thông quan, có hiệu lực kể từ 1/7/2013.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc khẳng định quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. Theo đó, ngành Hải quan sẽ tập trung thực hiện thành công chiến lược hiện đại hóa hải quan; Tăng cường hoạt động chống buôn lậu, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu để tăng thu cho NSNN; Phát triển Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên với mục tiêu nâng số DN ưu tiên từ 12 DN hiện nay lên thành 20 DN trong năm 2013; Thực hiện Liêm chính Hải quan, kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, công chức cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành.