Cải cách để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cải cách để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đến năm 2030, Hải quan Thanh Hóa sẽ hoàn thành "Hải quan thông minh"

Đến năm 2030, Hải quan Thanh Hóa sẽ hoàn thành "Hải quan thông minh"

Đây là một trong những mục tiêu cơ bản được Hải quan Thanh Hóa đề ra trong triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan Thanh Hóa xác định, định hướng đến năm 2025 là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Hải quan Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số

Hải quan Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số

Mới đây, Cục Hải quan Cà Mau ban hành Quyết định số 104/QĐ-HQCM về Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Hải quan Cà Mau, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng (phi giấy tờ). Thủ tục hải quan được thực hiện mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện.
Giải pháp tăng thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh

Giải pháp tăng thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh

Năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh được giao thu ngân sách 10.600 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu, Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang triển khai những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao.
Hải quan Bình Dương triển khai 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Hải quan Bình Dương triển khai 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Quyết định nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng. Theo đó, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan Bình Dương đưa ra là: cải cách hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và xây dựng lực lượng.
Hải quan Bình Dương khẩn trương vào cuộc thực hiện nhiệm vụ mới

Hải quan Bình Dương khẩn trương vào cuộc thực hiện nhiệm vụ mới

Ngay khi kết thúc dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, toàn thể cán bộ công chức và người lao động của Cục Hải quan Bình Dương bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất. Tất cả các bộ phận đều đảm bảo quân số sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp với tinh thần nghiêm túc, tận tình, nhanh chóng.
9 nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan

9 nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan

Nhằm đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021-2025 hướng tới thực hiện thành công Chiến lược phát triển Hải quan 2021-2030, ngành Hải quan đã đề ra 9 nội dung cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai...
Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Hòa vào thành tích chung của toàn ngành Tài chính, với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, năm 2020, ngành Hải quan đã đạt được quả tích cực trên nhiều phương diện, đặc biệt là tạo bước chuyển lớn trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa hải quan.
Hải quan Hải Phòng cán mốc số thu 68.655 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng cán mốc số thu 68.655 tỷ đồng

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đánh giá những khó khăn, thách thức, dự báo tình hình, tránh tình trạng bị động, triển khai hiệu quả các chủ trương, kế hoạch mang tầm chiến lược để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cùng tinh thần đoàn kết đã giúp Hải quan Hải Phòng đạt kỳ lục về số thu trong năm 2019.
Ngành Hải quan: Bước đột phá ấn tượng

Ngành Hải quan: Bước đột phá ấn tượng

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, năm 2018, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Đặc biệt là: Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 111,27% dự toán; lần đầu tiên trong lịch sử, số thu ngân sách nhà nước của Ngành đã đạt và vượt 300 nghìn tỷ đồng. Đây là bước đột phá ấn tượng, khẳng định dấu ấn mới trong công tác thu ngân sách của ngành Hải quan trong bối cảnh 2018 là năm cắt giảm sâu của các dòng thuế theo thực hiện cam kết Hiệp định thương mại tự do.