Kiểm soát chặt giá cả trong dịp Tết

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Để đảm bảo tốt công tác tổ chức điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp quan trọng.

Kiểm soát chặt giá cả trong dịp Tết
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trước và sau tết diễn ra bình thường; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; kiểm soát giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá, danh mục phải đăng ký giá và các mặt hàng quan trọng.

Thứ hai, tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; điều hành ngân sách trên địa bàn (bao gồm ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và xã) đảm bảo nguồn chi trả lương, các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Thứ ba, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014, không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2015 (trừ một số trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép). Không chuyển nguồn đối với những nhiệm vụ do chủ quan cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chậm.

Thứ tư, sử dụng nguồn tăng thu NSNN năm 2014 theo đúng quy định. Đối với các địa phương vượt thu, sau khi dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định, được sử dụng để xử lý các nhu cầu cấp bách phát sinh, trong đó ưu tiên hoàn trả các khoản vay, nợ xây dựng cơ bản và chuyển nguồn năm sau để chủ động điều hành ngân sách.