Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2023?

Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2023?

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý I/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/3, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/2.
Chỉ số VN30 sẽ loại PNJ và thêm vào VIB trong kỳ tái cơ cấu quý III/2022?

Chỉ số VN30 sẽ loại PNJ và thêm vào VIB trong kỳ tái cơ cấu quý III/2022?

Bộ chỉ số HOSE - Index, VNX - Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý III/2022 trong thời gian tới sau khi chốt số liệu vào ngày 30/6. SSI Research đã đưa ra ước tính thay đổi danh mục của các chỉ số trên trong kỳ tái cơ cấu này.
Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý II/2022?

Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý II/2022?

Các quỹ ETF ngoại sắp thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2022. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/6, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/5.
Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2022?

Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2022?

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới cho kỳ quý I/2022. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/3, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ Sáu (18/3) tới đây.
Xu hướng đầu tư chứng chỉ quỹ

Xu hướng đầu tư chứng chỉ quỹ

Với tốc độ gia tăng quy mô nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc sử dụng chứng chỉ quỹ là một kênh đầu tư sẽ ngày càng phổ biến trong danh mục đầu tư của người dân.
Kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách từng bước

Kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách từng bước

Việc đẩy mạnh cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, thực hiện đánh giá rủi ro, chuyển từ tiền kiếm sang hậu kiểm đã có những kết quả. Đặc biệt khi định hướng mới về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn đối với hàng hóa nhập khẩu được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.
Để tự tin lên sàn

Để tự tin lên sàn

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới đang tìm hiểu thông tin về đầu tư cổ phiếu (CP) thì nên tránh một số sai lầm phổ biến và tích lũy kiến thức cần thiết.
Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần rà soát danh mục các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà Nhà nước dự kiến sẽ cổ phần hóa đến năm 2025 trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.