Kinh tế tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2014

Theo nfsc.gov.vn

Đà phục hồi kinh tế thế giới có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 vừa qua với những thông tin không thực sự tích cực từ các nền kinh tế lớn. Trong khi, giá dầu thế giới giảm có khả năng ảnh hưởng tới những nền kinh tế xuất khẩu dầu.

Trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì với lạm phát cơ bản tiếp tục ổn định; lãi suất huy động tiếp tục giảm, hệ thống ngân hàng duy trì mức thanh khoản tốt, tín dụng tăng khá, xuất siêu tạo điều kiện duy trì ổn định tỷ giá; bội chi ngân sách thấp hơn so với dự toán. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng cải thiện và diễn ra đều ở các ngành. Hoạt động sản xuất tiếp tục xu hướng phục hồi, mức sinh lời của doanh nghiệp niêm yết được cải thiện.

Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng cao hơn cùng kì. Kinh tế vĩ mô ổn định giúp cải thiện niềm tin đầu tư và tiêu dùng. Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi và nhiều triển vọng mới. Khảo sát của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy niềm tin của người tiêu dùng cải thiện đáng kể và đầu tư hộ gia đình tăng trở lại.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung báo cáo: bccp2014_11.pdf