VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao HOSE

Tập thể Ban Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao HOSE

Hôm nay, ngày 02/03/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo của HOSE.

Công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội

Tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện phương án khắc phục kiểm soát đặc biệt ra sao?

Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group chính thức niêm yết và giao dịch

Tại buổi lễ, ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HOSE, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị được giao phụ trách Hội đồng Quản trị HOSE.

Các quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM