VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thêm một số nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt hành chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm một số nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt hành chính

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt đối một số cá nhân báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu, không báo cáo về việc dự kiến giao dịch... Hiện nay, tuy các chế tài xử phạt được đánh giá nghiêm khắc, song các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vẫn diễn ra khá thường xuyên.

Nhà đầu tư ngoại sẽ bị đình chỉ sử dụng và hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán ra sao?

Huy động vốn trên thị trường chứng khoán tăng nhẹ

Nội dung và tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán?

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán

Ngày 28/9/2020, Thanh tra UBCKNN ký ban hành Quyết định số 258/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tơ (Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 35 triệu đồng.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra UBCKNN, bà Nguyễn Thị Tơ là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) vì đã có hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch việc mua 53.000 cổ phiếu và bán 5.000 cổ phiếu NLG từ ngày 26/02/2020 đến 09/03/2020.

Quyết định xử phạt được dựa trên quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 25/9/2020, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Mạnh Thắng (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) với tổng số tiền phạt 37,5 triệu đồng.

Cụ thể, theo Quyết định xử phạt của Thanh tra UBCKNN, phạt tiền 25 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Đồng thời, phạt tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Được biết, ngày 03/12/2018, ông Vũ Mạnh Thắng đã mua 5.010 cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch và Thương Mại - Vinacomin (DLT), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 122.348 (4,89%) lên 127.358 (5,1%) cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của CTCP Du lịch và Thương Mại - Vinacomin.

Từ ngày 04/12/2018 đến 15/01/2019, ông Thắng đã mua tổng cộng 47.921 cổ phiếu DLT, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của CTCP Du lịch và Thương Mại – Vinacomin (tăng từ ngưỡng 5% lên 6%, 7%). Tuy nhiên, đến ngày 13/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Thắng.

Trước đó, trong tháng 9/2020, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành các quyết định xử phạt đối với một số cá nhân khác với hành vi phổ biến là công bố thông tin, không báo cáo đúng thời hạn về các giao dịch mua bán cổ phiếu.

Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán, hiện nay, tuy các chế tài xử phạt được đánh giá nghiêm khắc, song các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vẫn diễn ra khá thường xuyên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM