Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nội dung: Văn Trường - Thiết kế: T. Anh

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan tham gia xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động.

Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh 1