Gỡ khó cho thanh quyết toán nguồn ngoài ngân sách huy động cho phòng, chống dịch COVID-19

Gỡ khó cho thanh quyết toán nguồn ngoài ngân sách huy động cho phòng, chống dịch COVID-19

Đây là một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong phiên thảo luận ngày 29/5 về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Các địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu vắc - xin COVID-19

Các địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu vắc - xin COVID-19

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục có xu hướng gia tăng; các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vắc - xin phòng COVID-19 để tiêm trong 6 tháng cuối năm 2023, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ.