Loại bỏ 6 tổn thất lớn trong sản xuất

Thiết kế: Gia Hân

Việc loại bỏ 6 tổn thất lớn trong sản xuất giúp doanh nghiệp nhận diện chính xác các nguyên nhân dẫn đến sản xuất thất thoát, sai hỏng. Đồng thời, cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định đúng đắn nhằm gia tăng thời gian sản xuất với các tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm.

Loại bỏ 6 tổn thất lớn trong sản xuất - Ảnh 1