Lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ

Văn Trường

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024 tại các Cục DTNN khu vực.

Tổng cục DTNN giao 22 Cục DTNN khu vực chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho DTQG.
Tổng cục DTNN giao 22 Cục DTNN khu vực chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho DTQG.

Theo Quyết định, Tổng cục DTNN giao 22 cục DTNN khu vực chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho DTQG.

Cụ thể, các Cục DTNN khu vực: Hà Nội với 7 gói thầu mua 8.000 tấn gạo nhập kho; Tây Bắc với 9 gói thầu mua 11.000 tấn gạo; Hoàng Liên Sơn với 9 gói thầu mua 9.000 tấn gạo; Vĩnh Phú với 8 gói thầu mua 10.500 tấn; Bắc Thái với 8 gói thầu mua 10.000 tấn; Hà Bắc với 10 gói thầu mua 9.500 tấn; Hải Hưng với 6 gói thầu mua 9.500 tấn; Đông Bắc với 7 gói thầu mua 9.000 tấn; Thái Bình với 5 gói thầu mua 7.000 tấn; Hà Nam Ninh với 7 gói thầu mua 10.000 tấn; Thanh Hóa với 14 gói thầu mua 15.500 tấn; Nghệ Tĩnh với 15 gói thầu mua mua 16.500 tấn; Bình Trị Thiên với 9 gói thầu mua 12.500 tấn; Đà Nẵng với 8 gói thầu mua 10.500 tấn; Nghĩa Bình với 10 gói thầu mua 11.500 tấn; Nam Trung Bộ với 9 gói thầu mua 10.500 tấn; Bắc Tây Nguyên  với 7 gói thầu mua 7.000 tấn; Nam Tây Nguyên với 9 gói thầu mua 8.000 tấn; TP. Hồ Chí Minh với 10 gói thầu mua 9.500 tấn; Đông Nam Bộ với 9 gói thầu mua 8.000 tấn; Cửu Long với 11 gói thầu mua 7.500 tấn; Tây Nam Bộ với 9 gói thầu mua 9.500 tấn.

Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho thuộc Cục DTNN khu vực. Chất lượng gạo DTQG là gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Theo Tổng cục DTNN, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; theo phương thức “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4/2024.

Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024 (đính kèm quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

Thời điểm đóng thầu là 9 giờ, ngày 2/5/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Tổng cục DTNN giao Cục trưởng các Cục DTNN khu vực căn cứ giá gói thầu để tính toán, quy định giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể cho từng gói thầu trong E-HSMT.

Trong đó, đối với các gói thầu có giá trị trên 10 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu bằng 3% giá gói thầu. Đối với các gói thầu có giá trị có giá trị không quá 10 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu bằng 1,5% giá gói thầu.

Trước thời điểm đóng thầu, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN sẽ ban hành quyết định phê duyệt dự toán của từng gói thầu để các Cục DTNN khu vực thực hiện đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định.

Các Cục DTNN khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về đấu thầu, các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hiện hành còn hiệu lực và Quyết định số 776/QĐ-TCDT ngày 14/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.

Trong quá trình thực hiện nếu giá gạo trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với giá Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN quy định, Cục trưởng Cục DTNN khu vực kịp thời báo cáo và đề nghị mức giá mua gạo để Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN quyết định điều chỉnh giá mua gạo, bảo đảm phủ hợp với giá thị trường tại thời điểm đóng thầu và không vượt mức giá mua tối đa được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.