Chủ động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Chủ động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, kế hoạch được giao, trong đó điển hình như đã nhập kho 7.000 tấn gạo; hoàn thành xuất viện trợ cho Cuba đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.
Hoàn thành nhập kho 7.500 tấn gạo trước thời hạn

Hoàn thành nhập kho 7.500 tấn gạo trước thời hạn

Thực hiện kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Nam Bộ đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường nguồn lực dự phòng dự trữ quốc gia (DTQG). Nhờ đó, đến ngày 1/9/2023, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao trước thời hạn.
Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Thực hiện kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường nguồn lực dự phòng dự trữ quốc gia (DTQG). Nhờ đó, đến ngày 4/9/2023, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.000 tấn gạo, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo an toàn, chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo an toàn, chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đều đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở theo quy hoạch hoặc tiếp nhận từ cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước. Nhờ đó, hệ thống cơ sở vật chất của ngành DTNN từng bước được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ.
Ngành Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó với bão số 1

Ngành Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó với bão số 1

Ngày 17/7, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) có Công điện số 01/CĐ-TCDT gửi các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghị Tĩnh, Bình Trị Thiên để kịp thời có các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Talim) gây ra.