Lực lượng tự vệ Hải quan Quảng Ninh với phong trào thi đua quyết thắng

Theo Hải quan Quảng Ninh

(Tài chính) Năm 2013 là năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2013) của đất nước; là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, dân tộc, Quân đội và địa phương, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013, 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2013), hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây là thời cơ thuận lợi để lực lượng tự vệ Cục Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ biên phòng trên mặt trận kinh tế.

Lực lượng tự vệ Hải quan Quảng Ninh với phong trào thi đua quyết thắng
Lực lượng tự vệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ong Lễ ra quân. Nguồn: Quangninhcustoms.gov.vn

Xác định phong trào hi đua Quyết thắng là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Bộ, Ngành, Tỉnh. Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tập trung triển khai nghiêm túc Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về Thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất nhập khẩu; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước được giao năm 2013; tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu, ma tuý; tăng cường công tác quản lý nội bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấp hành tốt các quy định về quy tắc ứng xử.

Tham mưu cho Đảng uỷ Cục Hải quan Tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/NQ-DU ngày 01/02/2013 về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2013 nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức: Từ chỗ xác định rõ mục đích và nhiệm vụ quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương tới nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các đoàn thể, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đơn vị để lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi và hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, địa phương năm 2013.

Nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp, phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2013 tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm 2013, Cục đã kết nạp 02 đồng chí là chiến sỹ tự vệ vào Đảng Cộng Sản Việt Nam; chuyển Đảng chính thức cho 04 đồng chí. Đề nghị Lãnh đạo các cấp tặng giấy khen cho 21 lượt cán bộ tự vệ đã có thành tích trong các phong trào thi đua.

Tính tới ngày 30/4, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục thông quan điện tử cho 6.459 bộ tờ khai (chiếm tỷ lệ 99,3%), kim ngạch đạt 2.142 triệu USD (chiếm 98,12% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) với 442 doanh nghiệp tham gia (chiếm 97,15% tổng doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu). Số thu ngân sách của Cục đạt 4.195 tỷ đồng, bằng 21,63% so với kế hoạch và bằng 97% so cùng kỳ năm 2012. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 154 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; phạt vi phạm thủ tục hải quan trị giá 4.251 triệu đồng (tăng 12% về số vụ và giảm 60% về trị giá so cùng kỳ năm 2012).

Ngoài ra, Hải quan Quảng Ninh cũng hực hiện tốt các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” như đã thăm và tặng quà 31 đối tượng chính sách trên địa bàn TP. Hạ Long; TP. Cẩm Phả; TP. Móng Cái; Huyện Hải Hà; Bình Liêu với tổng số 31 phần quà, trị giá 21.700.000 đồng; nuôi dưỡng 01 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại TP. Đà Nẵng với số tiền 500.000 đồng/tháng….

Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua quyết thắng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, động viên tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng Lực lượng tự vệ Cục hải quan Tỉnh vững mạnh toàn diện.