Lũy kế các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam còn hiệu lực đến ngày 15/12/2013

Theo mpi.gov.vn

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2013)

TT

 Chuyên ngành

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký
(Triệu USD) 

  Vốn điều lệ
(Triệu USD) 

1

 CN chế biến,chế tạo      

        8,620

                  122,710.83

                     43,910.52

2

 KD bat động sản          

           406

                    48,876.94

                     12,496.54

3

 Dv? lưu trú và ăn uống   

           343

                    10,749.00

                       2,771.02

4

 Xây dựng                 

        1,029

                      9,866.82

                       3,634.94

5

 SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa

             91

                      9,530.18

                       2,043.41

6

 Thông tin và truyền thông

           910

                      4,001.46

                       2,244.84

7

 Nghệ thuật và giải trí   

           143

                      3,677.07

                       1,078.96

8

 Vận tải kho bui          

           374

                      3,536.51

                       1,083.34

9

 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa 

        1,082

                      3,489.75

                       1,760.81

10

 Nông,lâm nghiệp;thủy sản 

           501

                      3,354.23

                       1,735.13

11

 Khai khoáng              

             81

                      3,261.85

                       2,606.43

12

 HĐ chuyên môn, KHCN      

        1,504

                      1,510.55

                         892.47

13

 Tài chính,n.hàng,bảo hi?m

             78

                      1,322.65

                       1,172.71

14

 Y tế và trợ giúp XH      

             89

                      1,311.70

                         327.28

15

 Cap nước;xử lý chat thải 

             31

                      1,285.33

                         315.71

16

 Dịch v? khác             

           126

                        746.70

                         158.95

17

 Giáo d?c và đào tạo      

           171

                        731.70

                         169.05

18

 Hành chính và dv? h? trợ 

           117

                        193.90

                         101.01

 

Tổng số

15,696

                  230,157.16

                     78,503.14

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2013)

TT

 Hình thức đầu tư

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký
(Triệu USD) 

  Vốn điều lệ
(Triệu USD) 

1

 100% vốn nước ngoài 

       12,523

                  154,176.81

                     50,091.44

2

 Liên doanh          

        2,751

                    58,133.52

                     20,939.44

3

 HỢP Đ?NG BOT,BT,BTO 

             11

                      7,909.46

                       1,743.89

4

 Hợp đ?ng hợp tác KD 

           216

                      5,138.16

                       4,277.27

5

 Công ty cổ phần     

           194

                      4,701.20

                       1,368.15

6

 Công ty mẹ con      

               1

                          98.01

                           82.96

 

Tổng số

15,696

                  230,157.16

                     78,503.14

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2013)

 Đối tác đầu tư

 Số dự án

  Tổng vốn
đầu tư đăng ký
(TriệuUSD)  

  Vốn điều lệ
(Triệu USD) 

 Nhật Bản               

        2,127

                    34,583.43

                     11,221.79

 Singapore 

        1,219

                    29,312.17

                       7,622.92

 Hàn Quốc   

        3,546

                    29,041.49

                       9,156.01

 Đài Loan     

        2,287

                    27,914.86

                     11,378.88

 BritishVirginIslands          

           518

                    15,638.24

                       5,287.76

 Hồng Kông        

           760

                    12,594.55

                       4,005.26

 Hoa Kỳ                        

           674

                    10,619.85

                       2,561.99

 Malaysia           

           451

                    10,331.15

                       3,606.22

 Trung Quốc               

           977

                      6,991.77

                       2,882.64

 Thái Lan            

           333

                      6,468.58

                       2,798.61

 Hà Lan            

           192

                      6,292.39

                       2,545.67

 Cayman Islands    

             55

                      5,864.56

                       1,485.24

 Brunei           

           143

                      4,882.68

                       1,015.11

 Canada     

           131

                      4,710.05

                       1,045.10

 Samoa          

           100

                      3,902.05

                       1,327.17

 Pháp           

           397

                      3,258.67

                       1,646.33

 Vương quốc Anh           

           173

                      2,806.95

                       1,625.52

 Thụy Sỹ        

             95

                      2,047.08

                       1,369.68

 Liên bang Nga           

             95

                      1,935.87

                       1,720.19

 Luxembourg               

             27

                      1,518.04

                         786.18

 Australia            

           292

                      1,437.86

                         598.97

 CHLB ĐỨC              

           215

                      1,160.98

                         547.06

 British West Indies           

               6

                        987.00

                         246.84

 Síp                  

             12

                        941.02

                         122.32

 Đan Mạch             

           106

                        668.39

                         234.86

 Indonesia            

             38

                        320.52

                         144.07

 Phần Lan              

               8

                        320.24

                           39.46

 Philippines          

             65

                        284.70

                         139.52

 Italia            

             50

                        257.43

                           85.95

 ấn Độ           

             77

                        254.13

                         154.76

 Slovakia            

               5

                        235.47

                           12.47

 Mauritius           

             35

                        235.19

                         161.87

 Bermuda               

               6

                        226.57

                         133.45

 Cook Islands              

               3

                        191.00

                           22.57

 Bỉ              

             48

                        137.58

                           38.99

 TVQ ả rập thống nhất      

               7

                        134.80

                           28.04

 Na Uy              

             30

                        116.98

                           51.35

 Channel Islands          

             14

                        113.98

                           41.06

 Bahamas                

               3

                        108.65

                           22.95

 Ba Lan               

             10

                          99.74

                           41.72

 New Zealand               

             21

                          77.85

                           40.32

 Aó            

             21

                          74.17

                           43.36

 Belize           

               9

                          72.90

                           34.36

 Isle of Man            

               2

                          70.00

                           10.40

 Thổ Nhĩ Kỳ               

               9

                          68.80

                           23.46

 Barbados          

               2

                          68.14

                           32.19

 Lào              

               8

                          66.75

                           11.96

 Thụy Điển                

             35

                          66.45

                           23.28

 Cộng hòa Séc           

             30

                          64.21

                           31.92

 Campuchia             

             13

                          54.62

                           21.30

 Panama              

               9

                          51.02

                           39.46

 Hungary         

             13

                          50.94

                           13.39

 Ma Cao                

               8

                          45.20

                           26.60

 Saint Kitts & Nevis           

               2

                          39.69

                           12.63

 Liechtenstein            

               2

                          35.50

                           10.82

 CH Seychelles             

               8

                          33.60

                           13.70

 Bungary             

             10

                          30.94

                           27.63

 Tây Ban Nha          

             31

                          30.29

                           17.29

 Ukraina           

             12

                          27.29

                           15.82

 Irắc               

               2

                          27.10

                           27.10

 Ecuador           

               1

                          20.86

                             6.07

 Costa Rica         

               2

                          16.57

                           16.57

 Saint Vincent         

               1

                          16.00

                             1.45

 Srilanca            

               9

                          13.94

                             7.39

 Israel              

             15

                          12.65

                             6.56

 Dominica               

               2

                          11.00

                             3.40

 St Vincent & The Grenadines  

               2

                            9.00

3.20

 Cu Ba            

               1

                            6.60

                             2.20

 Ireland            

             11

                            6.18

2.48

 Island of Nevis             

               1

                            6.00

                             1.00

 Oman           

               1

                            5.00

                             2.28

 Slovenia           

               3

                            3.25

                             1.02

 Turks & Caicos Islands 

               2

                            3.10

                             1.40

 Quốc đảo Marshall             

               2

                            3.00

                             1.05

 Brazil          

               1

                            2.60

                             1.20

 Nigeria           

             19

                            2.28

                             2.28

 Guatemala            

               1

                            1.97

                             0.99

 Pakistan       

             10

                            1.91

                             1.06

 Secbia        

               1

                            1.58

                             1.00

 Rumani            

               2

                            1.40

                             0.70

 CHDCND TRIỀU TIÊN    

               5

                            1.20

                             0.80

 Guinea Bissau             

               1

                            1.19

                             0.53

 Cộng hòa Kyrgyz              

               1

                            1.10

                             0.60

 Syria               

               3

                            1.10

                             0.50

 Ma rốc          

               1

                            1.00

                             0.25

 Maurice              

               1

                            1.00

                             1.00

 Libăng            

               4

                            0.81

                             0.56

 Bangladesh         

               2

                            0.53

                             0.15

 Guam            

               1

                            0.50

                             0.50

 Jordan           

               1

                            0.50

                             0.50

 Ai Cập     

               1

                            0.40

                             0.40

 Maldives            

               1

                            0.23

                             0.03

 Nam Phi                  

               3

                            0.18

                             0.08

 Achentina               

               1

                            0.12

                             0.12

 Uruguay               

               1

                            0.10

                             0.10

 Malta      

               1

                            0.05

                             0.05

 Mexico               

               1

                            0.05

                             0.05

 Estonia             

               1

                            0.05

                             0.05

 Sierra Leone              

               1

                            0.04

                             0.04

 Iran            

               1

                            0.01

                             0.01

Tổng số

15,696

                  230,157.16

                     78,503.14

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2013)

TT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký
(Triệu USD) 

  Vốn điều lệ
(Triệu USD) 

1

 TP Hồ Chí Minh 

        4,710

                    34,285.83

                     12,574.45

2

 Bà Rịa-Vũng Tàu

           294

                    26,482.52

                       7,400.68

3

 Hà Nội         

        2,677

                    22,278.40

                       7,849.78

4

 Đồng Nai       

        1,156

                    19,013.37

                       7,662.74

5

 Bình Dương     

        2,344

                    18,912.66

                       6,793.02

6

 Hà Tĩnh        

             53

                    10,613.16

                       3,662.91

7

 Thanh Hóa      

             47

                    10,081.94

                       2,807.92

8

 Hải Phòng       

           396

                      9,858.07

                       2,981.65

9

 Phú Yên        

             57

                      6,531.63

                       1,473.14

10

 Hải Dương      

           290

6,124.41

                       1,719.22

11

 Bắc Ninh       

           399

                      5,700.11

                       1,063.30

12

 Quảng Nam      

             79

                      4,984.23

1,229.31

13

 Quảng Ninh     

           104

                      4,319.26

                       1,236.81

14

 Quảng Ngãi     

             29

                      3,997.71

                         685.51

15

 Đà Nẵng        

           259

                      3,827.60

                       1,697.82

16

 Long An        

           493

                      3,763.09

                       1,526.95

17

 Thái Nguyên    

             50

                      3,548.83

                         316.35

18

 Bình Thuận     

           107

                      3,452.81

                         737.10

19

 Kiên Giang     

             35

3,135.60

                       1,473.85

20

 Vĩnh Phúc      

           158

                      2,871.04

                         795.48

21

 Dầu khí        

             50

                      2,768.69

 2,401.69

22

 Hưng Yên       

           268

                      2,250.66

                         864.62

23

 Thừa Thiên-Huế 

             74

                      2,022.69

                         486.79

24

 Bắc Giang      

           124

                      1,809.08

                       1,272.10

25

 Tây Ninh       

           210

                      1,805.48

                       1,049.89

26

 Bình Định      

             57

                      1,605.60

                       1,264.59

27

 Nghệ An        

             37

                      1,568.47

                         274.52

28

 Tiền Giang     

             58

1,293.65

                         444.95

29

 Khánh Hòa      

             87

                      1,026.64

                         310.54

30

 Ninh Bình      

             34

                        997.52

295.67

31

 Lào Cai        

             35

                        875.05

                         267.98

32

 Ninh Thuận     

             30

                        808.99

                         259.97

33

 Cà Mau         

               8

                        785.60

                           11.50

34

 Cần Thơ        

             63

                        780.97

                         701.20

35

 Bình Phước      

           110

                        746.80

                         408.36

36

 Hậu Giang      

             16

                        692.25

                         410.34

37

 Hà Nam         

             78

635.80

                         221.37

38

 Lâm Đồng       

           115

                        493.12

                         232.53

39

 Phú Thọ        

             85

                        463.75

263.12

40

 Hòa Bình       

             31

                        405.16

                         118.45

41

 Bến Tre        

             36

                        315.94

                         180.15

42

 Thái Bình      

             35

                        274.46

                           91.18

43

 Nam Định       

             44

                        268.98

                         175.02

44

 Trà Vinh        

             32

                        194.96

                           73.26

45

 Lạng Sơn       

             30

                        192.50

                         130.34

46

 Sơn La         

             11

                        165.56

                           16.12

47

 Đắc Lắc        

               5

                        146.37

                           11.17

48

 Tuyên Quang    

               9

                        122.82

                           25.49

49

 Yên Bái        

             21

                        111.98

                           77.77

50

 Vĩnh Long      

             25

                        111.37

                           78.56

51

 Bạc Liêu       

             18

                          89.55

                           71.92

52

 An Giang       

             17

                          86.69

                           43.85

53

 Gia Lai        

             12

                          85.65

                           21.81

54

 Quảng Trị      

             18

                          80.19

                           38.72

55

 Kon Tum        

               1

                          67.00

                           67.00

56

 Đồng Tháp      

             19

                          61.52

                           55.55

57

 Cao Bằng       

             15

                          43.63

                           35.20

58

 Quảng Bình     

               6

                          34.83

                           15.26

59

 Sóc Trăng      

             10

                          30.04

                           16.76

60

 Đắc Nông       

               6

                          19.66

                             9.05

61

 Bắc Cạn        

               7

                          17.91

                             8.44

62

 Hà Giang       

               8

                          13.31

                             9.31

63

 Lai Châu       

               4

                            4.00

                             3.00

 

Tổng số

15,696

                  230,157.16

                     78,503.14